ładuję stronę...
MENU

Polityka prywatnosci

STANOWISKO W SPRAWIE GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH.

 1. „PEKA” Sp. z o.o. szanuje prawo Internautów do prywatności oraz dba, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

 2. Każdy użytkownik korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony winien czuć się bezpiecznie, stąd wprowadzone, zwłaszcza w programach lojalnościowych systemy rejestracji i logowania.

 3. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających strony internetowe „PEKA” Sp. z o.o., w tym zwłaszcza dotyczące programów lojalnościowych, informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 5. Użytkownicy naszych stron internetowych i serwisów pozostają anonimowi do momentu, aż sami nie zdecydują inaczej

 6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PEKA Sp. z o.o. wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją.

 7. Wzięcie udziału w programach lojalnościowych organizowanych przez PEKA Sp. z o.o. wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje, które wykorzystywane są do kontaktów z uczestnikami, rozliczeń oraz w celu lepszego dostosowywania treści dla ich potrzeb.

 8. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub pobytu, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres e-mail, dane adresowe właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, adres dla doręczeń, data urodzenia, PESEL, NIP.

 9. W formularzu należy też wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów PEKA Sp. z o.o.

 10. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

 11. PEKA Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych przez siebie stron internetowych i serwisów.

 12. Informujemy, iż Państwa przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (tzw. „cookies’), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza wymagających autoryzacji.

 13. Zawartość powyższych plików nie umożliwia identyfikacji użytkownika a za ich pomocą nie są przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe.

 14. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu tego typu plików na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

 15. Na naszych stronach nie znajdują się treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, dotyczące pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

 16. Jesteśmy gotowi na opinie, uwagi i pytania użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: kontakt@peka.pl lub PEKA Sp. z o.o., Jasin, ul Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz.

 

Z poważaniem
Zarząd PEKA Sp. z o.o.