ładuję stronę...
menu

Reklamacje

Produkty oferowane przez PEKA Sp. z o.o. objęte są gwarancją producenta. Gwarancja towarów dotyczy okuć zamontowanych do mebli użytkowanych przez konsumenta wyłącznie na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania opisane są w załączniku dostępnym tutaj.

Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie reklamacji poprzez konto klienta na peka.pl lub na formularzu reklamacyjnym.

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Sprzedawca rozpatrzy daną reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

Ponadto, reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie reklamacji poprzez konto klienta na peka.pl lub na formularzu reklamacyjnym przysyłając go na maila reklamacje@peka.pl.

Złóż reklmację na koncie peka.pl

Zaloguj się do swojego konta

Złóż reklamację

Pliki do pobrania

Formularz reklamacyjny

Pobierz
X F